‘Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves
And the mome raths outgrabe

Lewis Carroll (1865) “Jabberwocky” uit Through the Looking-Glass


Het belang van een goede vertaling
Paradoxaal genoeg is vertalen liefdewerk, of het nu gaat om een verhandeling over de eigenschappen van betonmortel die op de vergaderagenda staat of om een staaltje verhaalkunst dat dwars door hart en ziel snijdt, en alles daartussenin. De lijnen van die paradox komen bijeen bij de leesbaarheid van de tekst: zakengesprekken verlopen vlotter en ideeën stromen vloeiender bij een goed begrip van de materie.