Projecten met een verhaal en andere vertelsels

– mostly in Dutch, occasionally in English

'Alleen al de titel zorgde voor gigantische ophef, ook al refereert die naar een officieel maar vergeten register. Er werd gedreigd met een boekverbranding, de eerste in Nederland sinds in 1624 ...'

> Lees verder ...

'In Amerika oorspronkelijk in 1951 onder hevige censuur verschenen: scheldwoorden en seksscènes, maar ook scènes waarin kritiek werd uitgeoefend op het Amerikaanse leger, zijn gesneuveld. In de Nederlandse vertaling uit eind jaren zestig sneuvelde er nog veel meer ... '

> Lees verder ...

'Al haar Mantel-vertalingen zijn in nauwe samenwerking met Hilary Mantel tot stand gekomen, maar voor de Veiliger oord-reeks hebben ze bovendien eerst samen het Engelse boek gereviseerd, waar destijds in de redactiefase pijnlijke veranderingen in waren geslopen. '

> Lees verder ...

'Met kerst 2011 keerde ik terug van een hilarische hedendaagse maatschappijsatire (Sarah May) en een heerlijke al even hedendaagse bildungsroman (Sefi Atta) naar de zestiende-eeuwse wereld van Thomas Cromwell en het hof van Henry VIII: naar de wereld van Hilary Mantels Wolf Hall-trilogie, die in 2009 met Wolf Hall zelf insloeg als een bom. '

> Lees verder ...

'Boeken vertalen waarin streektaal of slang voorkomt vergt lef: als vertaler ga je namelijk altijd met de billen bloot en je kunt zeker zijn van eigen (blijvende) twijfel en andermans kritiek, welke vertaalkeus je ook maakt. '

> Lees verder ...

'Een heuse politieke rel cq landsbreed homerisch gelach kwam er (in Engeland) van het titelverhaal van deze bundel, The Assassination of Margaret Thatcher. Vanuit het Britse Hogerhuis kwam de roep om een volwaardig strafrechtelijk onderzoek naar de fictieve moord op een reeds dode persoon die in het verleden misschien of misschien ook niet zou hebben plaatsgevonden… '

> Lees verder ...

'Een kolos van een boek, wat zijn het: 800 bladzijden? 900? Een paperback met priegelige print; ik heb het gekocht toen ik in mijn eerste jaar aan het Hoger Instituut voor Tolken en Vertalers in Antwerpen zat, en een hele dag colleges overgeslagen om het uit te lezen. De levendige beschrijvingen en bizarre feiten, de onvergetelijke portretten, de hilarische of intens verdrietige dialogen en de ijzingwekkende spanning zijn me altijd bijgebleven. '

> Lees verder ...

Deel deze website:

'om als boekvertaler cultureel ondernemer te zijn dien je een actieve invulling te geven aan competenties die haaks staan op wat de dagelijkse professie van het boekvertalen vooronderstelt.'

> Lees verder ...

 

De Vertalerij

Wat we doen

Wie we zijn

Literair Vertaalatelier

de Ateliers

Gastlessen

Agenda